KONYA-ALANYA GÜZERGÂHINDAKİ SELÇUKLU KERVANSARAYLARININ EŞREFOĞLU BEYLİĞİ’NE SUNDUĞU KATKILAR

Osman KUNDURACI

Özet


Beyşehir ve çevresi tarihin her döneminde stratejik bir öneme sahip olmuştur. Hem antik çağda hem de Anadolu Selçuklu döneminde bu öneminde dolayı Akdeniz’deki limanlara ulaşmak için ticaret yolları bu bölgeden geçmiştir. Özellikle Kubadabad sarayının Beyşehir gölünün güney kıyısında bulunması da ticaret yollarının bu bölgeden geçmesinde diğer bir etken olmuştur.

Bu çalışmanın amacı Eşrefoğlu Beyliğinin kuruluşunda önemli katkı sağladığını düşündüğümüz Selçuklular dönemindeki Konya’dan Alanya ve Antalya’ya giden kervan yolunun ana güzergâhlarından birinin üzerinde bulunan hanların tanıtımı ve önemini ortaya koymaktır.

Eşrefoğlu Beyliğinin 14.yüzyılda kendine has bir mimari ortaya koymasında Anadolu Selçuklu mimarisinin iyi bir altlık oluşturduğu da bunu göstermektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.