ENVERÎ’NİN HORASAN HALKININ DİLİNDEN YAZDIĞI (NÂME-Yİ EHL-İ HORASAN) ADLI KASİDESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Abdollah DODANGEH

Özet


Sultan Sencer’in döneminin sonlarına doğru yaşanan Oğuz istilası sırasında Horasan bölgesi büyük bir kargaşaya sürüklenmişti. Öyle ki, pek çok şehir ve insan bu kargaşadan doğrudan etkilendi. Sencer'in esir düşmesinden sonra düzeni tekrar tesis etme çabaları başarılı olamamış, onun esâretten kurtulmasından kısa süre sonra ölümü ile birlikte yaşanan düzensizlik devam etmişti. Sultan’ın saray şairi Enverî, Horasan halkının mağduriyetlerini Semerkand hâkimi Rüknüddîn Mahmûd Tamgaç Han’a kaside tarzında yazdığı “Nâme-yi Ehl-i Horasan/Horasan’ın gözyaşları" adlı mektubunda dile getirmişti. Şair mektubunda,  Horasan halkının bu kötü durumdan kurtarılmasını talep etmektedir. Çalışmamızda Oğuz İsyanı’nın sebep ve sonuçları üzerinde durulacak, Enverî’nin yazdığı kasidenin tercümesi verilecektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.