KONYA VE PAYİTAHT OLUŞU

Tuncer BAYKARA

Özet


Haçlı Seferleri ile Konya arasında ilginç bir ilişki vardır. Şöyle ki 1071 sonrasında , Selçuklu Kutalmış oğulları doğrudan İstanbul’u hedeflemişlerdi. Bu yüzden idare merkezleri de oraya ulaşan  yol üzerindeki İznik şehri oldu. I.Haçlı Seferi sonunda burası kısa bir sürede elden çıkınca, ülke içinde daha güvenli veya ulaşılması zor bir yer arandı. Bunun sonucu Konya, XII yy başlarından itibaren Selçuklu Kutalmış evladının merkezi oldu.

Konya merkezine düşman (hasım) güçlerin ulaşması ve tehdit etmesi bir yüzyıl sonra oldu. Gerçi Bizans güçleride tehdit etti ama onlar kolaylıkla bertaraf edilmişti. 1190 senesinde bir başka Haçlı ordusu Konya şehrini etkiledi. Selçuklu iç çekişmelerinin de etkilediği bu yıllarda Konya , bir idare/devlet merkezi olmanının nimetlerini de yaşamıştı. Bu sebeple Haçlıların  şehre ve çevresine verdikleri zarar kısa bir sürede giderildi ve Konya hızlı bir gelişme sürecine girdi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.