ÇAĞDAŞ TARİH YAZICILIĞINDA SELÇUKLULAR

Dastan RAZAKOV, Gürkan AÇIKGÖZ

Özet


SSCB ülkeleri ve Selçukluların hâkimiyet kurduğu diğer ülkelerin tarihleri ile ilgili olarak 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar birçok araştırma yapılmıştır. SSCB’de yapılan araştırmalar genel olarak iyi analiz edilen kaynaklar esas alınarak yapılmış ve konulara çoğunlukla objektif bir şekilde yaklaşılmıştır. Özellikle V. Gordlevskiy’nin, Küçük Asya Selçukluları ile ilgili eseri kaynak yetersizliğine rağmen önemli bilgiler içermektedir. Batı Avrupalı tarihçilerin eserlerinde belirli metodolojik kısıtlamalar olmasına rağmen, özel konulara tahsis edilmiş çalışmalar faydalı sonuçlar içermektedir. Başta C. Cahen olmak üzere diğer tarihçilerin eserleri de bu açıdan değerlendirilebilir. Türkiyeli tarihçilerin Selçuklular ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda da metodolojik kısıtlamaların ve sübjektif yaklaşımların mevcut olduğu görülmektedir. Fakat İ. Kafesoğlu, M. A. Köymen, O. Turan ve F. Sümer’in çalışmaları eleştirilebilir yönlerine rağmen birçok kaynağın kullanıldığı ve önemli konuların ele alındığı çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Genel olarak Selçuklular ile ilgili yapılan çalışmalar belirli yapılanmalar, atabegler kurumu, dönemin etnografyası ve askeri-siyasi tarih gibi konulara odaklanmaktadır. Irak Selçukluları ve Azerbaycan İldenizliler Atabegliği gibi siyasi oluşumlar üzerinde ise yeterli derecede durulmamaktadır. Selçuklular ile ilgili çalışma yapan uzmanlar arasında ülkeler arası bilimsel temas ve iletişim ağının kurulması ve ortak bir çalışma yapılması gerekmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.