PAYİTAHT KONYA'DA BİR KONAKLAMA VE TİCARET YAPISI: HOROZLU HAN

Yaşar ERDEMİR

Özet


Konya’da kent merkezinin içinde kalan Horozlu Han’ın eskiden sadece tek kapalı kısmı bilinirken, 1970’li yıllarda yapılan kazı ve araştırmalarla (avlulu kısmının ortaya çıkarılmasıyla) açık ve kapalı bölümden oluşan konaklama tesislerinden olduğu ortaya konmuştur.

Avluya batıdan bitişen kapalı bölümün doğudaki taç kapısı son derece sade tutulmuş, çıkıntılı cephesi niş ve mihrabiyelerle hareketlendirilmiştir.

Kapalı bölüm avlulu kısımdan daha küçük olup, giriş ekseninde aydınlık fenerli yüksek bir orta sahın yer almakta; bu sahın kare ayakların taşıdığı kemerlerle dikey kesilerek yan mekânlar oluşmaktadır. Özgünlüğünü büyük ölçüde koruyabilen kesme taş örgülü bu bölümde, kemer ve duvar yüzeylerine işlenen taşçı işaretleri dikkat çekicidir.

Duvarları dıştan payandalarla desteklenen Horozlu Han’ın üstünde tarihini, yapanı, yaptıranı gösteren kitabesi bulunmasa da; tarihi kayıtlar Selçuklu devlet adamlarından Emir (Camdar) Esed-üd-din Ruzbe tarafından yaptırıldığına ve 13.yy ortalarına ait olduğuna işaret etmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.