SELÇUKLU DÜNYASININ ANTROPONİMİK HARİTASI (SELÇUKLU ÇAĞINDA AD KOYMA GELENEĞİ HAKKINDA BAZI TESPİTLER)

Ahmet KÜTÜK

Özet


11. ve 14. yüzyıl arasında, bugün Ortadoğu adı verilen geniş bir coğrafyada egemen olan Selçuklularla ilgili daha ziyade siyasi veya teşkilat tarihi alanında araştırmalar yapılmış, onlardan günümüze farklı dillerde yazılmış kaynaklar ulaşmasına rağmen, Selçukluların toplumsal yaşamlarını biçimlendiren gelenek ve görenekleri ile ilgili detaylara inilmemiştir. Selçuklu dünyasında ad koyma geleneği de ihmal edilen bu alanlar arasındadır. Türk tarihinin dini, coğrafi ve sosyo-kültürel açıdan kritik bir geçiş evresini temsil eden Selçuklu çağı ile alakalı bu alanda yapılacak araştırmalar önem arz etmektedir. Bu makalede, dönemin kaynakları ışığında Selçuklu devlet ve toplum geleneğinde ad koymaya dair usul ve esaslar hakkında birtakım tespitler yapılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.