Yazar Detayları

Koçak, Fadime, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilimdalı, Türkiye