Yazar Detayları

DURAN, Alev, Erciyes Üniversitesi SBE Doktora Öğrencisi, Türkiye