Yazar Detayları

OCAK, Ahmet, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü., Türkiye