TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA KÖY TEŞKİLÂTI

Mikâil BAYRAM

Özet


Selçuklular, milâdi 1040 yılında Dandanakan denilen mevkide Gaznelilere karşı büyük bir zafer kazandılar. Bu zaferin sonunda Büyük Selçuklu Devleti Kurulduğu gibi Horasan ve İran, Oğuzların istilâ alanı haline geldi. Kısa bir zaman sonra o zamanlar Diyar-i Rum diye anılan Küçük Asya yani Anadolu da Oğuzların istilâsına maruz kaldı. Asırlarca Emevî ve Abbasî Devleti’ne karşı Anadolu’yu savunan Doğu Roma İmparatorluğu, Oğuzların istilâsı ve Selçukluların askeri gücü karşısında mağlup oldu. Selçukluların askerî gücünün gölgesinde Oğuzlar ve diğer Türk unsurlar büyük göç dalgaları halinde Diyar-i Rum’a dökülüp geldiler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.