MENGÜCEKLİ ASKERÎ SAVUNMA YAPILARINDAN BİRİSİ: DİVRİĞİ KALESİ

Abdullah KAYA

Özet


Anadolu’da önceden var olup Türkler döneminde yenilenen yapıların en eskilerinden birisi de Divriği Kalesi’dir. Kale, Sivas’ın Divriği ilçesinde şehrin kuzeyinde Çaltı Vadisi’ne bakan uçurumun kenarında yüksek bir kayalığın üzerindedir. Geçmişi Hititlere kadar dayanan Divriği’nin şehir olarak ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir.  

Divriği, Bizans döneminde Sasani ve Araplarla yapılan mücadeleler esnasında tampon bir bölge konumundaydı. Divriği Kalesi Bizans’ın, Sâsani ve Abbasi sınırlarına yakın en önemli karakolu olmuştu. Divriği, tamamen Bizans yönetimine girdikten sonra özellikle imparatorluğun küskün halklarından Pavlikanlar’ın yaşadığı bir uç şehri olmuştur. Divriği Kale’si ise Bizans’tan sonra Türklerin eline geçmiştir. Mengücek Gazi’ye bağlı Türkmenler, Malazgirt Zaferi’nden sonra dik yamaçlı bir tepe üzerindeki Divriği Kalesi’ni, birkaç haftalık bir kuşatmadan sonra fethederek Emir Mengücek Gazi’ye teslim etmişlerdir.

Biz bu çalışmamızda Divriği Kalesi’nin başlangıcından günümüze tarihi süreçteki durumunu ve bölgeden geçen seyyahların kale hakkındaki düşüncelerini aktarmaya çalışacağız.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.