SOVYETLER DÖNEMİ DERS KİTAPLARINDA ESKİÇAĞ TARİHİ VE ESKİ TÜRK TARİHİ’NİN ÖĞRETİMİ

Mehmet Ali KAPAR

Özet


Tarihsel süreçte Türk devletleri ile kadim sınır komşusu olan ve ilk dönemden günümüze kadar genellikle mücadele halinde bulunulan Rusya’nın, siyasi tarihinin yanı sıra kültürel ögelerinin bilinmesi de büyük önem taşımaktadır. Zira askerî ve siyasi başarılar elde edebilmek için muhakkak iyi bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Eğitimin bir parçası tarih öğretimi ise, onun da en önemli kısımlarından birisi komşu ülkeler ile olan ilişkilerin öğrenilmesidir. Bu çalışmamızda Sovyetler Birliği’nde tarih eğitiminin bir parçasını teşkil eden Eskiçağ Tarihi ve Eski Türk Tarihi’nin öğretimi incelenecektir. Çalışmanın hacmi gereği diğer dönemlere girilmeyecektir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Rusya

Sosyetler Birliği

Eskiçağ

Eski Türk Tarihi

Eğitim


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.