II. HUGUES DE LUSİGNAN DÖNEMİNDE KIBRIS VE KUDÜS NAİPLİĞİ MESELESİ

Bengü Gülmez

Öz


Kıbrıs Krallığı’nın beşinci kralı olan II. Hugues de Lusignan 1253 yılında tahta geçtiğinde henüz bir bebekti. Bu nedenle annesi Plaisance d’Antioche onun naibi olmuştur. Kraliçe Plaisance d’Antioche hem Kıbrıs hem de Kudüs Krallıklarının naipliği görevini yürütmüş, Kraliçe’nin ölümünden sonra ise Lusignanlar arasında naibin kim olacağı sorunu baş göstermiştir. Çalışmada naipliğe kimin geleceği konusu detaylı incelenmiştir. Naiplik için Kral II. Hugues de Lusignan’ın kuzenleri Hugues d’Antioche ile Hugues de Brienne arasında geçen mücadele Hugues d’Antioche lehine sonuçlanmıştır. 1267 yılında Kral II. Hugues de Lusignan ölmüş geride varis bırakmamıştır. Onun yerine geçen kişi ise naibi Hugues d’Antioche olmuş, böylece Kıbrıs Krallığı I. Hugues de Lusignan’ın kızı Isabella de Lusignan’ın oğlu olan Hugues d’Antioche- Lusignan’dan devam etmiştir. Daha sonra da Melisende de Lusignan’ın kızı Marie taht için hak iddiasında bulunmuş ama sonuç alamamıştır. Papa X. Gregorius’a başvuran Marie, haklarını Charles d’Anjou’ya satmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Assises de Jérusalem ou Recueil des Ouvrages de Jurisprudence Composé Pendant le XIII Siecle Dans Les Royaumes de Jérusalem et de Chypre. (1841). (Publiées par M. Le Comte Beugnot), Vol. I-II, Paris: İmprimerie Royale.

BALDWİN, P. B. (2012). Pope Gregory X and The Crusades, Doctoral Thesis, Queen Mary University of London: London.

BUSTRON, F. (1886) Chronique de L’İle de Chypre, publiée Rene de Mas Latrie, Paris.

Chroniques d’Amadi et de Strambaldi Premiere Partie Chronique d’Amadi (1891). (Publiées par M. René de Mas Latrie), Vol. I, Paris: İmprimerie Nationale.

Chronique du Templier de Tyr (1241- 1309), Les Gestes des Chiprois, Recueil de Chroniques Françaises Ecrites en Orient aux XIII- XIV Siecles, Société de L’orient Latin, (1887). (par Gaston Rynaud), Geneve: İmprimerie Jules-Guillaume Fick, p. 139- 335.

Close Rolls of The Reign of Henry III, 1254-1256. (1931). London: Majesty’s Stationery Office.

DEMİRKENT, I. (1997). Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Yayıncılık.

EDBURY, P. (1994). The Kingdom of Cyprus and Crusades, 1191-1374, Cambridge: Cambridge University Press.

EDBURY, P. (1997). John of İbelin and The Kingdom of Jerusalem, New York: Rochester.

HEYD, W. (2000). Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, (çev. Enver Ziya Karal), Ankara: TTK Yayınları.

HİLL, G. (2010). A History of Cyprus, Vol. II- III- IV, Cambridge: Cambridge University Press.

HOLT, P. M. (2009). Haçlılar Çağı 11. Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu, (çev. Özden Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

L’Estoire des Eracles, (1859). Recueil des Historiens des Croisades Historiens Occidentaux, Vol. II, Paris: Imprimerie Royale.

MACHÉRAS, L. (1882). Chronique de Chypre, (tr. E. Miller), Paris: Ernest Leroux.

MAS LATRİE. (1881). Généalogie des Rois de Chypre de la Famille de Lusignan, Venise: Imprimerie de Marco Visentini.

MAS LATRİE, (1861). Histoire de L’İle de Chypre Sous Le Renge des Princes de la Maison de Lusignan, Vol. I, Paris: Imprimerie Impreriale.

PHİLİPS, M. (2006). “Outremer: Coinage”, The Crusades An Encyclopedia, (ed. Alan V. Murray), Vol. III, California: ABC Clio, p. 913- 917.

RUNCİMAN, S. (2019) Haçlı Seferleri Tarihi, C. II- III, (çev. Fikret Işıltan), Ankara: TTK Yayınları.

RYMER. (1816). Foedera, Vol. I Pars. I, Adamo Clarke LLD S. A. S., London: Fred Holdbrooke Soc. Int. Templ. S.A. S.

SCHABEL, C. (2014). “Queen Plaisance of Cyprus and the Bulla Cypria”, Deeds Done Beyond the Sea: Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders Presented to Peter Edbury. Farnham: Ashgate p. 155- 168.

STOLLBERG-RİLİNGER, B. (2020). Kutsal Roma İmparatorluğu, (çev. Mete Tunçay), İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.

TORSELLO, M. S. (2016). The Book of the Secrets of the Faithful of the Cross, Liber Secretorum Fidelium Crucis, (trans. Peter Lock), Routledge.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.