MİRYOKEFALON SAVAŞINA GİDEN SÜREÇTE TÜRKMENLERİN SELÇUKLU-BİZANS İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

İsmail Karakoç

Öz


Öz

 II. Kılıç Arslan döneminde Anadolu’nun batı uçları Türkmenlerin yoğun yerleşim sahası haline gelmiştir. Konar-göçer yaşam tarzını sahip olan bu Türkmen toplulukları mevcut meraların hayvanları için yetersiz gelmeye başladığı zamanlarda Bizans arazisindeki verimli otlakları kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca kendi başlarına üretemedikleri ürünleri temin etmek maksadıyla Bizans yerleşim yerine yağma akınları düzenlemişlerdir. Türkmenler, yaşam biçimlerinin etkisiyle ortaya koydukları bu faaliyetlerle farkında olmadan II. Kılıç Arslan’ın Bizans’a yönelik politikalarını olumsuz etkilemeye başlamıştır. İmparator Manuel, Türkmenlerin yol açtığı bu tahribattan II. Kılıç Arslan’ı sorumlu tutarak Selçuklular üzerine birçok kez sefer düzenlemiştir. Bu durum Selçuklular ile Bizans arasındaki ilişkilerin çatışma boyutuna ulaşmasına ve Miryokefalon Savaşı’na giden süreçte belirleyici rol oynamıştır. 

Anahtar Kelimeler:

II. Kılıç Arslan, İmparator Manuel, Türkmenler, Konar-göçer yaşam, Miryokefalon Savaşı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.