III. ALAEDDİN KEYKUBAD’IN TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN TAHTINA ÇIKIŞI

Melek GÖKSU ERDEĞER

Öz


Türkiye Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus, Moğol desteğini alan kardeşi IV. Kılıç Arslan’a karşı savaşı kaybetti ve önce Bizans’a sonra Altınordu’ya sığındı. 1280’de Kırım’da vefat etti. II. İzzeddin Keykavus’un oğlu ve III. Alaeddin Keykubad’ın babası Feramurz 1280’den sonra Kırım’dan Anadolu’ya gelerek Karamanoğullarına dayanıp taht mücadelesine girişti. Başarısız olunca önce Kilikya Ermeni Krallığına ardından da Bizans’a iltica etti (1281). III. Alaeddin Keykubad muhtemelen 1282’de İstanbul’da doğdu. Bir süre babasıyla birlikte Bizans’ta yaşadı. Anadolu’ya ne zaman geçtiği bilinmese de 1296 yılında Tokat’ta arpalık sahibi idi. Baltu Noyan’ın isyanı sonrasında II. Gıyaseddin Mesud tahtan indirilip Hemedan’a sürgün edildiğinde Selçuklu tahtı iki yıl boş kaldı (1296-1298). İlhanlı veziri Reşidüddin Fazlullah’ın tavsiyesi ile Gazan Han, Selçuklu tahtına III. Alaeddin Keykubad’ı atadı. 16 yaşında III. Alaeddin Keykubad Konya’da Selçuklu tahtına oturdu (20 Ekim 1298). Tahta çıkışının beşinci ayında Sülemiş Noyan isyan etti. Sülemiş Noyan’ın isyanına destek vermeyen III. Alaeddin Keykubad, Gazan Han’dan ikinci kez onay alıp tahtını korudu. Bir İlhanlı prensesiyle evlenerek İlhanlılara damat oldu (Nisan 1300). Ancak gençliğinin ve tecrübesizliğinin verdiği bir duyguyla aşırı hırsa kapıldı ve kendi halkına zulmetti. III. Alaeddin Keykubad’ın zulmünden bunalanlar onu Gazan Han’a şikâyet etti. Tebriz’de yargılandı, tahtan indirildi ve ölüm cezası aldı (1302). İlhanlı eşi sayesinde affedildi ise de sopa cezası uygulandı ve Isfahan’a sürgüne gönderildi. Çıkan bir tartışmada hizmetlisi tarafından öldürüldü ve Isfahan’da Sultan Melikşah’ın türbesine defnedildi (21 yaşında).


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.