İZZEDDİN MEHMET PERVÂNE BEY (d.? Ö. 1300) VE AMASYA BURMALI MİNARE CAMİİ VAKFI

Derya ASLAN

Öz


Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, gerek siyasi, gerekse sosyo-kültürel tarih açısından, henüz tam anlamı ile gün yüzüne çıkmamış değerli bir hazine olarak önümüzde durmaktadır. Tarihin anlaşılması ve aktarılmasında, tarihi ve kültürel yapıların önemi büyüktür. Türk-İslâm tarihinin her biri birbirinden kıymetli olan yapıları, tarihi bir hazine olarak kültürümüze büyük katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada adı geçen hazinelerden biri olan ve İzzeddin Mehmet Pervâne tarafından 1299-1300 (699) yıllarında tanzim edilen Amasya Burmalı Minare Camiine ait vakıf hakkında bilgi verilecektir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vezirlerinden olan Ferruh Bey ve kardeşi Hazinedar Yusuf Bey tarafından 1242 (640) yılında yapılan Amasya Burmalı Minare Camii, Amasya il merkezinde, “Dere mahallesi Taşhan Sokak’ta” bulunmaktadır ve halen faal durumdadır. Araştırmanın kaynaklarını Burmalı Minare Camiinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan vakfiyesi ile yine aynı arşivde bulunan Osmanlı dönemi vakıf kayıtları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra Selçuklu tarihinin ana kaynaklarından ve modern araştırmalarından yararlanılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.