MOĞOLLAR VE TÜRKLER TARİHSEL BAĞLAR

Ayşe Beyza Ercan

Öz


Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları ile Moğol Dönemi İran’ında Kadın kitabının yazarı ve Tabakât-ı Nâsırî Moğol İstilasına Dair Kayıtlar isimli ana kaynağın tercümanı olan Doç. Dr. Mustafa Uyar, Moğol tarihi çalışan araştırmacıların çalışmalarına sıklıkla başvurduğu bir isimdir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim üyesi olan ve çalışmalarını ağırlıklı olarak Moğolların siyasi ve sosyal tarihi üzerinde şekillendiren Mustafa Uyar’ın son kitabı Moğollar ve Türkler Tarihsel Bağlar ismini taşımakla birlikte Moğol-Türk İlişkileri konusunda güncelliğini yitirmeyen soruların ve konuların cevaplarını açıklamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bulak, Şahap, “Türkçe’nin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı veya Eklerin Yanlış Kullanımı”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol:6/3. 2013. s. 57-76.

Büyükçınar, Ayşe Beyza, “Romanya “Babadağı” Ekseninde Sarı Saltuk ve Heterodoks İslam”, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, 6-8 Ekim 2016, Bildiriler Cilt I. Editör: Aşkın Koyuncu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017.

Büyükçınar, Ayşe Beyza, Saqartvelosa da Okros Urdos Urtiertobebi XIII-XIV Saaukuneebshi (Kartuli Tskaroebis Mihedvit (Gürcü Kaynaklarına Göre 13-14. Yüzyılda Gürcistan Altın Ordu İlişkileri), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Batum Shota Rustaveli Üniversitesi, Tarih Bölümü, Batum, 2019.

Miyawaki- Okada, Junko, “The Japanese Origin of the Chinggis Khan Legends”, Inner Asian, vol.8. No.1., 2006. s. 123-134.

Yavuzcan, Gaye, “Japon Ulusal Kimliğinin İnşasında Moğollara Dair Söylemler”, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, editör: Musa Şamil Yüksel, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2017. s. 477-488.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.