OĞUZLAR VE KİEV RUSYASI

Dastanbek Razakov, Yusuf Akbaba

Öz


Türkler tarih sahnesine çıktıkları dönemlerden itibaren doğudan batıya doğru birçok göç hareketi gerçekleştirmişlerdir. Tarihi kaynaklara göre Hunlar devrinde başlayan Türk göçleri, Orta Avrupa’ya kadar uzanmıştır. Daha sonra Karadeniz'in kuzey istikametinden Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kıpçaklar, Karakalpaklar, Tatarlar göçlerini devam ettirmişlerdir. Göç ettikleri coğrafyalarda, bazıları güçlü devletler kurarak diğer kavimlere karşı üstünlük sağlamışlar, bazıları da kabileler halinde faaliyet göstermişlerdir. Oğuzlar önce Aral Gölü ve Hazar Denizi arasındaki bölgede devletini kurmuşlardır. Daha sonra İslamiyet’i kabul edenler güney yönüne ve Anadolu'ya, diğer zümreler ise kuzey yoluyla, Rus topraklarına doğru ilerlemişlerdir. Kiev Rusları ve diğer Rus Knezlikleri ile sıkı ilişkiler kuran Oğuzlar, Rus yıllıklarında Guz, Uz, Torki adlarıyla kayda geçirilmişlerdir. Yıllıklardaki kayıtlara göre Oğuzların, 10-12. yüzyıllar arasında Rus topraklarında istedikleri knez adayını tahta çıkarabilecek derecede güce sahip olduklarına tanık oluyoruz. Oğuzlar, toprak ve nüfuz elde etme gibi amaçlarla, aynı kökenden gelen Peçenek, Karakalpak ve Kıpçaklarla da sürekli anlaşmazlıklar yaşamışlar ve mücadele etmişlerdir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.