YAKOVALI HASAN PAŞA VE PEÇUY’DAKİ KÜLLİYESİ

Nazan ŞAHİN

Özet


Peçuy, Macaristan’ın tarihî geçmişi olan önemli şehirlerinden biridir. Şehir zaman içinde değişik isimler almış, Osmanlı dönemindeki adı ise Peçuy’dur. 1543’den 1686’ya kadar Osmanlı idaresinde kalan Peçuy, ekonomi ve kültür şehri olmuştur. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir. Osmanlı kültürünün, gelenek ve göreneklerinin yaşandığı şehirde inşâ edilen yapılar, Osmanlı tarihi açısından da önemlidir. Bu yapılardan biri de; Yakovalı Hasan Paşa tarafından şehrin Seged kapısı dışında yaptırılan külliyedir. Külliye câmi, medrese ve mevlevîhâneden oluşmaktadır. 16. yüzyıl ortalarında inşâ edilen, Yakovalı Hasan Paşa Câmiinin minaresi günümüze kadar gelmiştir. 1665’de câmînin yanında inşâ edilen Mevlevîhâne çeşitli sebeplerden dolayı yıkılmıştır. Memi Paşa Seged kapısının iç tarafında bir külliye yaptırmış, Hasan Paşa da Seged kapısının dışında bir külliye inşâ ettirmiştir. Yakovalı Hasan Paşa hakkında çok az bilgi mevcuttur. Bu çalışmada Yakovalı Hasan Paşa hakkında bilgi verilerek, Yakovalı Hasan Paşa Câmii ve Peçuy Mevlevîhânesi incelenmeye çalışılacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.