AKSARAY İLE KOÇHİSAR ARASINDA PAYLAŞILAMAYAN AŞİRET: HACI AHMETLİ

Mehmet YILMAZ

Özet


XVI. yüzyıldan beri Kırşehir ile Aksaray arasında konargöçer bir hayat süren Hacı Ahmetli aşireti, Boynu İnceli Yörüklerinin bir koludur. XIX. yüzyılda Tuz Gölü ile Kızılırmak arasında yerleştirilmişlerdir. Tanzimat Dönemi’nde Panlı köyü merkez olmak üzere sermuhtarlık haline getirilmiştir. Bu sermuhtarlığa bağlı elli kadar köy bulunmaktadır. 

XVIII. yüzıl sonlarından itibaren Tuz Gölü çevresinde yerleştirilen Cihanbeyli, Rişvan, Şerefli ve Adalar Kortulusu gibi aşiretler arasında türeyen çeteler, hem yerel halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye, hem de göl kıyısındaki tuzlaları yağmalamaya başlamışlardır.

Bu nedenle, 1887 yılında Tuz Gölü çevresinin idari taksimatı yeniden düzenlenlenmiştir. Bu yeni düzenlemeler sırasında Aksaray’dan ayrılan Koçhisar nahiyesi, kaza haline getirilmiştir. Ayrıca idari bakımdan ikiye bölünen Hacı Ahmetli aşiretinin on iki köyü, Aksaray’dan alınarak Koçhisar’a ilhak olunmuştur. Aşiretlerinin parçalanmasına şiddetle karşı çıkan Hacı Ahmetli aşireti, tekrar Aksaray kazası yönetimi altında birleşmek için on yıldan fazla sürecek bir mücadele başlatmışlardır. Devletin bazı üst düzey kurumlarının da karıştığı bu mücadelede Hacı Ahmetli aşireti, Aksaray ile Koçhisar kazaları arasında paylaşılamayan aşiret konumuna düşmüştür.

Bu çalışmada, Hacı Ahmetli aşiretinin tekrar birleşmek için verdiği mücadele ve bu mücadelenin bölgede yol açtığı bazı yeni sorunlar ele alınmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.