AFYON-İSHAKLI (SAKLU) SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ KERVANASARAYI

Alptekin YAVAŞ

Özet


1249 Yılı, Selçuklu Anadolusu’nun “Ebu’l Hayrat”ı olarak bilinen Fahreddin Ali’nin –bugüne gelebilenler arasında- ilk eserini yaptırdığı tarihtir. Onun, Emir-i Dâd görevini üstlendiği yılda ve yüksek ihtimalle bu kutlu haberin nişanesi olarak yaptırdığı İshaklı Kervansarayı, Konya’dan İstanbul’a uzanan kervan yolunun Afyon-Akşehir arasındaki önemli bir noktasındaydı. Bölge ünlü vezir ve ailesi için her zaman önemini korumuştur. Nitekim ömrünün son yıllarını da bu bölgede (Nadir Köyü) geçirecek olan Sâhib Ata, İshaklı Hanın dışında 1250’de matbah, hânkah, çeşme, mescit ve medrese’den müteşekkil Akşehir’deki külliyenin, Ilgın’daki han ve hamamın, hâlâ bulunamamış büyük konak/sarayın da banisidir. Sâhib Ata’nın ölümünden sonra ailenin bölgedeki gücü sürmüş, bu etki bölgenin 20. yüzyıla kadar Karahisar-ı Sâhib eyaleti adıyla anılmasına sebep olmuştur. Afyon ve çevresinde tıpkı Sinop’taki Pervaneoğulları gibi merkeze bağlı vassal bir güç tesis eden Sâhib Ataoğulları, Selçuklunun artık tarih sahnesinden çekildiği yılların en güçlü ailelerinden biri olmuşlardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.