SHAH-NĀMA-I JANGIZĪ: REWRITING OF JĀMI‘ AL-TAWĀRĪKH IN VERSE

Mustafa UYAR

Özet


Şehnâme-i Cengizî, asıl ismi Târîh-i Gâzân Hân olan ve şair Şemseddîn Muhammed b. ‘Alî Kâşânî tarafından kaleme alınan manzum bir eserdir. Ölceytü Han zamanına kadar gelen ve Câmi‘ü’t-Tevârîh’in bir muhtasarı niteliğindeki eserin iyi durumdaki bir nüshası, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde, 1953 numara ile kayıtlı bulunmaktadır. Muhammed ‘Alî tarafından istinsah edilen bu nüsha, 207 varağı havi olup 25x17,5cm ebadında, 19 satırlık talik yazıyla kaleme alınmıştır ve içinde 24 adet minyatür vardır. Söz konusu bu eser, fiziksel özellikleri yanında verdiği tarihî kıymeti havi malumat, telif sebebi ve koşulları itibariyle, ana hatlarıyla makalemizde arz edilecektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.