AHLATŞAH (ERMENŞAH) - GÜRCÜ MÜNASEBETLERİ

Erhan ATEŞ

Öz


Ahlatşahlar 1100 yılında Sökmen el-Kutbî tarafından Van Gölü’nün kuzeybatısındaki Ahlat’ta kurulmuştur. Bu sıralarda Gürcü Kralı IV. David ise ordusunu güçlendirmek için bir dizi askerî reforma girişmişti. Gürcistan, IV. David devrinde askerî ve siyasi olarak güçlü bir ülke haline gelmişti. Ahlatşahlar ise en güçlü dönemine Nasıreddin Sökmen devrinde ulaşmıştı. Ahlatşahlar ile Gürcüler arasındaki ilişkilerin 1130’larda gerginleştiğini görmekteyiz. Ahlatşahlar 1130’larda Gürcüleri, Müslüman topraklarından çıkarmak amacıyla bir dizi savaşa girişmişlerdi. Gürcü Kralı III. Giorgi’nin başlıca politikası ise Müslüman beyliklere karşı mücadele etmekti. İki taraf arasındaki münasebetler 1160’lara gelindiğinde tekrar gerginleşmiştir. Gürcülerin bu süreçte elde ettikleri askerî başarılar, Türk hükümdarların pek çoğunda endişeye sebep olmuştu. Gürcülerin bu dönemde bazı önemli Müslüman şehirleri ele geçirmeleri üzerine, onlara karşı Müslüman idarecilerden meydana gelen koalisyonlar meydana getirilmiştir. Bu ittifakların asıl amacı Gürcülerin artan gücüne karşı koymaktı. Ahlatşahlar bu süreçte Gürcülere karşı gerçekleştirilen neredeyse bütün savaşlara dâhil olmuşlardı. Bu mücadelelerin ardından, Gürcüler ele geçirdikleri yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır. II. Sökmen’in çocuğu olmadığından, beylik onun ölümünün ardından bazı köle asıllı komutanlar tarafından idare edilmiştir. III. Giorgi’nin ölümünden sonra, Gürcü Kraliçesi Tamara 1184 yılında tahta çıkmıştır. Bu devirde Gürcüler, çoğunlukla Ahlat ve çevresine yoğunlaşmışlardı. Son Ahlatşahı’nın ölümünün ardından, Eyyûbîler 1207’de Ahlat halkının daveti ile Ahlat’ı kontrol altına almışlardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.