TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN BEY’İN DEDİĞİ SULTAN ZAVİYE VAKFİYESİ

Mustafa AKKUŞ, Şükrü TAŞDELEN

Özet


Turgutoğlu ailesi Karamanoğlu Beyliği’nin emir ve hizmetinde ordu komutanlığı ve Konya Vilayeti merkezinden başlayarak Kadınhanı, Ilgın, Akşehir, Emirdağı, Sivrihisar, Polatlı, Koçhisar, Aksaray-Eskil’e kadar olan bölgenin idareciliğini yapmışladır. Bu ailenin kayıtlara geçmiş ilk banisi ve tanzim edilen vakfiyelerden günümüze ulaşan kayıtlara göre en çok vakıf kurarak hayırseverliğini gösteren üyesi Pir Hüseyin Beydir. Onun vakfiye kayıtları, inşa kitabeleri ve şeriye sicillerden XV. Yüzyılda Konya şehir merkezinde ve çevresinde birçok eser yaptırdığı ve vakıflar tesis ettiği görülmektedir.

Çalışmamızda Karamanoğlu Beyliğine dirayetli, sadık ve güçlü komutanlar yetiştiren Turgutoğulları ailesinin hayırsever emirlerinden biri olan Pir Hüseyin Bey’in, 7 Recep 824 / 8 Temmuz 1421 tarihli “Dediği Sultan Zaviye Vakfiyesi” incelenmiştir. Dediği Menâkıbnâmesi ile ilintili olarak Turgutoğulları ve Dediği Sultan hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra vakfiyenin okuması-transkripsiyonu ve tahlili yapılmıştır. Dediği Sultan ve Turgutoğlu Ailesi ile ilgili bilgiler içeren vakfiyenin içinde isimleri geçen yerlerin tarihi ve coğrafyası hakkında izahatta bulunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.