PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK’UN TIP TARİHİ YÖNTEMBİLGİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Ahmet ACIDUMAN

Öz


Bu çalışmada Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un, halen tıp tarihi üzerine araştırma yapacak ve yazı yazacak olanlara yol gösterici olabileceği düşünülen, tıp tarihi yöntembilgisi ile ilgili düşüncelerinin ve saptamalarının sunulması amaçlanmıştır. Bunun nedenle Uzluk’un bazı makaleleri incelenmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


[Akalın] Besīm ʿÖmer, Nevsāl-ı ʿĀfiyet - Sālnāmeʾ-i Ṭıbbī, İkinci Sene, ʿĀlem Matbaʿası – Aḥmed İḥsān ve Şürekāsı, İstanbul 1316.

Binbaşı Elhaç Rıza Tahsin, Tıp Fakültesi Tarihçesi (Mir’ât-ı Mekteb-i Tıbbiye), Cilt I-II, (eklerle yayınlayan: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil), Özel Yayınlar, İstanbul 1991.

Busch, Georg Paul, “Bildnis des Avicenna”, Digitaler Portrait Index, http://www.portraitindex.de/documents/obj/33702103, Erişim tarihi: 12 Kasım 2018.

Burusalı Meḥmed Ṭāhir, ʿOsmanlı Müʾellifleri, İkinci Cild, Matbaʿaʾ-i ʿĀmire, İstanbul, 1333 Hicriyye.

Burusalı Meḥmed Ṭāhir, ʿOsmānlı Müʾellifleri, Ücünci Cild, Matbaʿaʾ-i ʿĀmire, İstanbul 1342 Hicriyye.

Çelebioğlu, Sarım ve Baytop, Ö. Turhan, Ortaçağ Eczacılık Tarihine Kısa Bir Bakış ve İlk Bitkisel Droglar, Farmakognozi Enstitüsü Yayınları, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul 1948.

Faṭīn, Teẕkire-i Ḫātimeti’l-Eşʿār, İstiḥkām Alāyları Liṭōġrāfyā Dest-gāhı, [İstanbul] 1271.

“İbni Sina 981 - 1038”, Türk Tıb Tarihi Arkivi, c. I, Mart 1935, S. 1, s.-.

Rıżā Taḥsīn, Mirʾāt-ı Mekteb-i Ṭıbbiyye, Ḳader Matbaʿası, Dersaʿādet 1328.

[Uludağ], ʿOsmān Şevḳī. Beş Buçuḳ ʿAṣırlıḳ Türk Ṭabābet Tārīḫi, Matbaʿaʾ-i ʿĀmire, İstanbul 1341 – 1925.

[Uzluk], Feridun Nafiz, “Türk Tarihi”, Babalık, 25 Ramazan 1342 / 28 Nisan 1340 [28 Nisan 1924], Yıl: 14, S. 1485.

Uzluk, Feridun Nafiz, “Bir Türk Hekimi ve Tıbba dair Manzum Bir Eseri”, Türk Tıb Tarihi Arkivi, c. II, 1 ci Teşrin 1937, S. 6, s.45-52.

Uzluk, Feridun Nafiz, “Orta Çağ Eczacılık Tarihine Kısa Bir Bakış ve İlk Bilgisel Droglar Eseri Hakkında”, Dirim, c. XXIII, Aralık 1948, S. 12, s.277-280.

Uzluk, Feridun Nâfiz, “Ölümünden 9 Yıl Sonra Ordu Hekimbaşısı Yapılan Bir Tabibimiz”, Dirim, c. XXVI, Ocak – Şubat 1951, S. 1 – 2, s.18-25.

Uzluk, Feridun Nâfiz, “Türk Tıbbiyesinin 748 inci Yıldönümü Dolayısiyle Hekimbaşı Mustafa Behçet ve Eserleri”, Dirim, c. XXIX, Mayıs – Haziran 1954, S. 5 – 6, s.142-150.

Uzluk, Feridun Nafiz, Toplu Makaleler I. Cilt-I. Kitap: Tıp Tarihi, I. Cilt-II. Kitap: Tıp Tarihi, II. Cilt: Mevlânâ, Mevlevilik ve Türk Dili, III. Cilt: Gazete Yazıları, (yay. haz. Ahmet Acıduman, Berna Arda, Ayten Altıntaş), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2017.

Yücel, Hasan Âli, Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri, Devlet Basımevi, İstanbul 1937.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.