ARSLANHANE CAMİİ’NİN İNŞA TARİHİNE DAİR NOTLAR

Ahmet AKŞİT

Öz


Arslanhane Camii’nin kaç tarihinde kim tarafından yaptırıldığı tartışmalıdır. Yapının batı cephesindeki bir kitâbeyi esas alanlara göre cami XIII. yüzyılın başlarında, Emir Seyfeddin Ay-aba tarafından yaptırılmıştır. Ancak bu kitâbe ile hem cami hem de Seyfeddin Ay-aba arasında bir bağlantı kurmak oldukça güçtür. Yapının minberindeki kitâbeyi esas alan araştırmacılar ise caminin 1289 / 1290’da Ahi Hüsameddin tarafından inşa edildiğini öne sürmüşlerdir. Söz konusu kitâbe bir inşa kitâbesinde bulunması gereken bütün özelliklere sahiptir. Bu çalışmada, İbn Bibi’nin Seyfeddin Ay-aba ile ilgili rivayetleri ile XIII. yüzyılın ikinci yarısında vuku bulan olaylardan hareketle bu tartışmalara katkı sağlanmaya çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.