ŞEHABETTİN UZLUK’UN MEVLEVÎLİK MEKÂNLARI VE KÜLTÜRÜ HAKKINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Mustafa ÇIPAN

Öz


Hz. Mevlâna ailesine mensubiyeti olan, Konya’daki ilk ve orta tahsilini müteakip Türkiye’de ardından da Almanya’da mimarlık eğitimi gören Şehabettin Uzluk, Konya’ya döndükten sonra aktif mimarlık faaliyetinde bulunmaz, otuz yıl kadar öğretmenlik yapar, Anıtlar Derneği ve Halkevi başkanlıkları görevlerini yürütür.

Hz. Mevlâna’ya karşı beslediği büyük hürmet sebebiyle, mesâî tanımaz bir fedakârlıkla çalışan Uzluk, başta Hz. Mevlâna ve Türbesi olmak üzere Mevlevîlik mekânları ve kültürü, Selçuklu şaheserleri üzerine müstakil kitaplar yazar, makaleler kaleme alır ve tebliğler sunar.

Bu çalışmada özellikle; “Mevlânanın Türbesi, Konya Abideleri, Mevlânanın Ressamları, Mevlevilikte Resim Resimde Mevleviler,” isimli eserleri esas alınarak; Mevlâna Türbesi ve tarihî mekânlarla ilgili yapılan çalışmalar, Mevlevîlik kültürü, kitaplarını hazırlarken takip ettiği usûl, yaptığı ikaz, tenkid ve tashihler, kaynaklar ve eserlerinden faydalanmayı kolaylaştıracak hususlar üzerinde durulacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.