ŞARK-İSLÂM KLASİKLERİNDE TÜRK İMAJI

Bekir BİÇER

Öz


Yazının kullanılması ile sadece tarih değil insanlığın yazılı birikimi de başlamıştır. Şark toplumları Özellikle Çinliler, Hintliler ve Farslar zengin bir yazılı birikim oluşturarak insanlığa ciddi edebi ve felsefi birikimler kazandırmıştır. İslam uygarlığının oluşumuna paralel olarak İslam halklarından kabul edilen Arap, Fars ve Türkler de yazılı toplumlar halkasına dâhil olmuşlardır. Müslüman halklar eski uygarlıklara ait eserlerin tercümesi yanında yeni, orjinal ve zengin bir külliyat oluşturmuşlardır. Başta İslam toplumları olmak üzere Asya halklarının oluşturduğu bu yazılı birikime daha sonraları Şark-İslam Klasikleri adı verilmiştir. Şark İslam Klasikleri çoğu tasavvufi ve edebi eserler olmak üzere seyahatnâme, nasihatnâme, siyasetnâme, Menâkıbnâme türünden eserlerdir.  Bu tür eserlere Türkler de önemli katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte diğer halklar Türkler hakkında kayda değer bilgiler vermiştir. Bu makalede Şark-İslam Klasikleri olarak bilinen eserlerde Türkler hakkında ne tür bilgiler verilmiştir, bu kitapların yazılmasında Türk devlet adamlarının rolü nedir ve özellikle Orta Çağda Türkler nasıl bir imaj bırakmıştır gibi sorulara cevaplar aranacaktır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ömer Hayyam, Rubailer, (Çev. R. Şardağ), İstanbul 1990.

Şeyh Sâdî Şirazi, Bostan, (Çev. Hikmet İlaydın), İstanbul 1988.

Tezkire-i Devletşah, (Çev. Necati Lugal), İstanbul 1990


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.