TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

İsmet Burak BATIR

Öz


Malazgirt Savaşı’nın neticesinde Bizans İmparatorluğu’nun kat’i bir yenilgiye uğraması her iki taraf açısından da ciddi sonuçlar doğurmuştur. Bizans, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak yerine var olan toprakların kaybedilmemesi siyasetini izlemiştir. Türkler ise kısa zamanda Anadolu’daki bu otorite boşluğundan istifade edip İstanbul kıyılarına kadar akınlarda bulunmuşlardı. O sırada Kuzey Suriye’de faaliyetlerde bulunan Selçuklu hanedan ailesine mensup Süleymanşah I, maiyetindeki Türkmenleri alıp Anadolu’nun batı kıyılarına kadar ilerlemişti. Stratejik açıdan çok önemli bir yere sahip bulunan İznik’i kendisine başkent tayin etti. İlim dünyasını meşgul eden İznik’in hangi tarihte Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti olduğu meselesi bu çalışmamızda doğu ve batı kaynakları incelenerek ortaya konmaya çalışılacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.