Kişiler ve Kurullar

Sahibi / Owner

  1. Prof. Dr. Metin AKSOY, Selçuk Üniversitesi Rektörü, Türkiye

Editör / Editor in Chiefs

  1. Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Türkiye
  2. Doç. Dr. Zehra ODABAŞI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ A.B.D., Türkiye

Tarih Bölümü Editörü/ Editor of History Section

  1. Doç. Dr. Zehra ODABAŞI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ A.B.D., Türkiye

Sanat Tarihi Bölümü Editörü/ Editor of Art History Section

  1. Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DURSUN, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ TÜRK VE İSLAM SANATLARI TARİHİ A.B.D., Türkiye

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Editörü/ Editor of Turkish Philology

  1. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Numan KÜÇÜKBALLI, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı

İngilizce Editör / English Language Editor

  1. Öğr. Gör. Derya Deniz GEZER, Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Türkiye

Editör Yardımcıları/ Editorial Asistants

  1. Arş. Gör. Hatice AKSOY, Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü, Türkiye
  2. Arş. Gör. Abdul Metin ÇELİKBİLEK, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
  3. Selma DÜLGEROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye