Kişiler ve Kurullar

Sahibi

  1. Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü, Türkiye

Editör

  1. Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü, Türkiye

Editör

  1. Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ A.B.D., Türkiye

Editör

  1. Arş. Gör. Dr. Şükrü DURSUN, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ TÜRK VE İSLAM SANATLARI TARİHİ A.B.D., Türkiye

İngilizce Editör

  1. Öğr. Gör. Derya Deniz GEZER, Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Türkiye

Yardımcı Editör

  1. Arş. Gör. Hatice AKSOY, Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü, Türkiye
  2. Araştırma Görevlisi Abdul Metin ÇELİKBİLEK, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye
  3. Dr.Öğrencisi Selma DÜLGEROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye