Yayın Politikası

Bölüm Politikaları

MAKALELER

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

KİTAP TANITIMI

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

HATIRAT

Editör Kurulu tarafınca onay verilen Hatırat türündeki yazılar Selçuklu Aratırmaları Dergisi'nde yayımlanabilmektedir.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

HABER & ETKİNLİK

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

DANIŞMA KURULU - CONSULTATIVE COMMITTEE

Prof. Dr. A. Yaşar OCAK - TOBB Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan ÇEVİK - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU- Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA-Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet OCAK- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Alfred J. ANDREA -University of Vermont

Prof. Dr. Ali BAŞ- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BORAN Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali TEMİZEL- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Aydın USTA-Mimar Sinan Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe D. KUŞCU- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz TOMAR- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt KANAT- Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Derya ÖRS- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ebru ALTAN- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin AYAN-Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR- Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan BAHAR- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Haşim KARPUZ-KTO Karatay Üniversitesi 

Prof. Dr. Haşim ŞAHİN - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan ERDEM- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU- Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Jonathan HARRİS- University of London

Prof. Dr. M. Said POLAT- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ERSAN- Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mikail BAYRAM- Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER- King Abdulaziz University

Prof. Dr. Muharrem KESİK- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TOKER- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN- Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Necmi UYANIK- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Osman G. ÖZGÜDENLİ- Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KUNDURACI- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Recep DİKİCİ-Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi DURAN-Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Refik TURAN- Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Sabri Abdel - Latif SALIM- Fayoum University

Prof. Dr. Salim KOCA- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sadettin Yağmur GÖMEÇ- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfullah KARA- Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan GÖNEN- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA- Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Üçler BULDUK- Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ- KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf ÖZ- Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ- Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah KAYA- Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan ESKİKURT- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL- Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Altay Tayfun ÖZCAN- Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir BİÇER- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU- Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan GÖKSU- Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim GÖK- Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN- Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN- Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa UYAR - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER- TC. Kırgızistan Bişkek Kültür ve Tanıtım Müşavirliği

Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK- Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Tolga BOZKURT- Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Tülay METİN- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TUFANTOZ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKŞİT- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATICI ARAYANCAN- Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine UYUMAZ- Emekli Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Ahmet ŞİMŞEK- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KUYUMCU- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BALIK- Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete MİMİROĞLU- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKUŞ- Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necla DURSUN- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep DURGUN- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER- Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sadi S. KUCUR - Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA- Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinan TAŞDELEN- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin YILDIZ- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tahir AŞİROV- Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ERDEMİR- Emekli Öğretim Üyesi

Dr. Alan V. MURRAY- University of Leeds

Dr. Jason T. ROCHE- Manchester Metropolitan University

Dr. Şükrü DURSUN- Selçuk Üniversitesi

 

YAYIM KURULU - EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Hsing Tung WU- National Chengchi University

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER- King Abdulaziz University

Prof. Dr. Timothy MAY- University of North Georgia

Asist. Prof. Hadi JORATİ- Ohio State University

Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI- Selçuk Üniversitesi

Dr. Alan V. MURRAY – University of Leeds

 

 

HAKKIMIZDA - ABOUT US

      XI. yüzyılın ortalarına doğru Horasan’da kurulan ve hızla sınırlarını genişletmeye başlayan Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerden sonra o coğrafyada kurulan üçüncü Türk-İslâm devletidir. Selçuklular hızla sınırlarını Çin sınırından, Akdeniz’e kadar genişletmişler, İslâm dünyasını Batınîlere, Haçlılara, Moğollara ve Karahitaylara karşı askerî, siyasi, dinî ve fikrî yönlerden muhafaza etmişler, dönemin en güçlü devleti haline gelerek, İslam dünyasının liderliğini elde etmişlerdir.

    Selçuklular batıya karşı resmî bir fetih politikası izleyerek bugün vatan edindiğimiz ve üzerinde yaşadığımız Anadolu’yu bize armağan etmişlerdir. Böylelikle Anadolu’da kurulacak olan başta Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar olmak üzere diğer Türk Devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamışlar, teşkilat ve medeniyet bakımından da onlara kaynaklık etmişlerdir.

Selçuklular meydana getirdikleri teşkilat ve medeniyet ile Türk-İslâm Tarihinde yeni bir devir açmışlar ve bu döneme önemli katkılar sağlayarak, kendilerinden sonra gelen Türk Devletlerine de öncülük etmişlerdir. Topraklarının genişliği yaklaşık 10 milyon km2nin üzerinde olan Selçukluların sınırları içerisinde bugün 27 tane devlet bulunmakta olup buralardaki Selçuklu bakiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır.

    Türk Tarihinin önemli bir dönemini kapsamasına rağmen Selçuklu Tarihi ile ilgili yeterli çalışmaların yapıldığı söylenemez. Bu nedenle Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti’nin bütün yönleri ile detaylı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için de en önemli görev 1975 yılında Türkiye Selçuklularının başkenti Konya’da kurulan Selçuk Üniversitesi’ne düşmektedir. Bu amaçla 1985 yılında üniversite bünyesinde Selçuklu Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından şimdiye kadar Selçuklu Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongreler ve sempozyumlar, paneller ve konferanslar gibi birtakım bilimsel aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Bunların içinde en önemlisi yılda bir sayı olarak yayınlanmış Selçuk Dergisi’dir. Selçuk Dergisi 1986-1989 yılları arasında 4. sayıya kadar çıkmıştır.

   Selçuk Dergisi uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlamış ve 5. sayıdan itibaren Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yoluna devam etmiş olan bu dergi, Altaylardan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Günümüze anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Selçuklu Araştırmaları Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı olarak, hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti ağırlıklı olan dergimiz tarihin diğer alanları ile ilgili nitelikli makaleleri de kabul etmektedir.